Terms and conditions

Villkor Ewa Wigenheim Life Academy AB gör det enkelt, säkert och fritt från överraskningar vid köp av webbkurser. Här ser du våra fullständiga köpvillkor.

Ewa Wigenheim Life Academy AB org nr 5591699516 kallas i avtalstexten för ”Firman”.

Ångerrätt gäller ej för digitala tjänster.

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler kapitel 2 paragraf 11 punkt 11  avser tillhandahållande av digitalt innehåll på något annat sätt än på ett fysiskt medium om tillhandahållandet har påbörjats och, ifall avtalet innebär en betalningsförpliktelse för konsumenten, 
   - konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tillhandahållandet påbörjas och gått med på att det därigenom inte finns någon ångerrätt, och
   - näringsidkaren antingen gett en bekräftelse på avtalet enligt 4 § eller gett en kopia av eller en bekräftelse på avtalet enligt 5 § andra stycket 
Då ingår ingen ångerrätt.

Genom att godkänna dessa villkor har konsumenten samtyckt till att det inte finns någon ångerrätt.

Garantier
Eventuella garantier som givits i förbindelse med köpet av produkten kan utnyttjas under förutsättning att garantin uppfylles och att det skriftligen görs till oss senast innan garantitiden löper ut. Önskar du nyttja dig av eventuellt avtalad garanti ber vi dig dokumentera att du genomfört din del av avtalet. Vid användning av garantien blir all tillgång till kursportalen och därtill hörande tjänster stoppade som följd av återbetalning av kursbeloppet. Vi erbjuder inga garantier på hur du upplever kursinnehållet, övningar eller de resultat du uppnår. Du är själv ansvarig för dina ord, tankar och handlingar och dina resultat och upplevelse av kursen är beroende på dina personliga faktorer inkluderat dina färdigheter, kunskap, eget engagemang, genomförande av övningarna, psykisk hälsa, livsinställning, ekonomiska situation för att nämna några.

Licensavgift
På en kurs som annonserats att det tas ut en licensavgift innebär licensen att köparen har fri tillgång till de produkter som köpts på Simpleros webbportal i 1 år. Köparen har ej tillgång till materialet på annat sätt. Om Simplero skulle sättas på obestånd eller upphöra, upphör köparens rätt att nyttja produkten.   

Kortbetalning
Vi accepterar Visa och MasterCard genom våra samarbetspartners PayPal, Stripe och/eller Simplero. Alla transaktioner sänds krypterat via SSL (secure sockets layer) och ger 100% säkerhet. Kortköp är avgiftsfritt.

Delbetalning
Ett köp som genomförs med delbetalning, antingen skriftligt eller muntligt, anses som bindande och skall betalas i sin helhet innan fristen utlöper. Delbetalning som inte betalas innan avtalad tid kommer utestående belopp att sändas vidare till inkasso .

Fakturering
Till företag som beställer 10 kurser eller mer vid samma tillfälle erbjuder vi fakturering. För att betala på faktura krävs att företaget är registrerat i Sverige och kreditvärdigt. En kreditupplysning genomförs före köpet. Fakturan har 10 dagars betalningsvillkor och sänds per e-post. Vid försenad betalning sänds fakturan till inkasso och påförs förseningsavgifter enligt beskrivning på fakturan.

Försäljning till minderåriga
Deltagare som är under 18 år måste ha tillåtelse av målsman före beställning.

Upphovsrätt
Upphovsrätten på kursportalerna, allt innehåll och webbsidor tillfaller Ewa Life Academy AB. Samtliga rättigheter är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Det är sträng förbjudet att kopiera, distribuera, publicera eller använda något av materialet i kursen eller som finns på Ewa Life Academys webbsidor eller kursportal utan tillåtelse. Du köper tillgång till portalens innehåll under kursperioden. Firmans produkter är beskyddade av upphovsrätt. Produkterna är endast tillåtna för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du får ej använda produkternas, texterna, övningarna eller annat material som inkluderas i kursen på ett sätt som utgör en kränkning av våra rättigheter eller på annat sätt inte blivit auktoriserat av Firman. Du kan ej ändra, kopiera, reproducera, publicera, ladda ner, lägga ut, överföra, översätta, sälja, skapa andra verk, utnyttja eller distribuera delar eller helheten av kursmaterialet på något sätt eller sända via e-mail eller publicera på andra sociala medier eller digitala plattformar. Duplicering, delning eller nedladdning av produktfiler till delning är att likställa med att stjäla och kommer bli anmält i den grad lagen anger. Du får emellertid ladda ner och/eller ladda ner och skriva ut exemplar av material i kursen för personligt, icke-kommersiellt, bruk förutsatt att alla upphovsrättsliga och andra immateriella rättigheter efterföljs. Firma Wigenheim erbjuder individuella kursprogram.

Personlig användning
Vid registrering får du ett användarnamn och password och en medlemsprofil för bruk under kursen i din privata medlemsportal. Det är ett brott mot detta avtal att lämna ut inlogg och password till utomstående. Om du önskar att ta kursen tillsammans med en kollega eller hel grupp måste varje enskild individ köpa kurslicens.

Sekretess
Vi respekterar ditt privatliv och vi insisterar på att du respekterar privatlivet hos andra deltagare av kursen. Därför är detta ett ömsesidigt avtal om tystnadsplikt av allt som delas av kursledaren eller deltagarna på Facebook och genom andra kanaler. Vi respekterar din konfidentiella och förtroliga information, idéer, planer och affärshemligheter du kan dela Vid köp av kursen samtycker du och respekterar de samma rättigheterna till kursdeltagarna och representanter för Firman. Det står dig fritt att diskutera dina personliga resultat från våra kurser och uppgifter. Däremot måste all erfarenhet och uttalande, muntligt och skriftligt, från alla deltagare eller Firmans-team hållas strängt konfidentiellt.

Säkerhet
Vi använder SSL (secure socket Layer) vilket betyder att alla beställningar är krypterade dvs helt säkra. Vi garanterar att vi aldrig sänder dina personuppgifter eller e-postadresser till tredje part, om det ej föreligger speciella grunder. T ex polis eller liknande offentliga företrädare som vi är tvungna att ge upplysningar. Du har rätt att få del av all information vi registrerat om dig och om du tycker den är felaktig eller irrelevant kan du be om rättelse och borttagning från vårt kundregister. Ansvarsbegränsning Vi frånskriver oss alla ekonomiska krav som kan knytas till någon av våra webbsidor, videos, nyhetsbrev, kursportal eller annat innehåll. Vi har gjort allt vi kan för att säkra att innehållet håller hög kvalitet. Vid köpet av kurs accepterar och godtar du att du är fullt ansvarig för din upplevelse av kursen, dina resultat, framsteg och delaktighet i kursen. Vi erbjuder inga garantier på hur du upplever kursinnehållet, övningar eller de resultat du uppnår. Du är själv ansvarig för dina ord, tankar och handlingar och dina resultat och upplevelse av kursen är beroende på dina personliga faktorer inkluderat dina färdigheter, kunskap, eget engagemang, genomförande av övningarna, psykisk hälsa, livsinställning, ekonomiska situation för att nämna några.

Avstängning
Firman förbehåller sig rätten att avbryta kursen till följd av orsaker som är utanför vår kontroll. Kursdeltagare får då erbjudande om delaktighet vid ett senare tillfälle, såvida det inte är force majeur, någon återbetalning sker ej. Begränsning och ansvar Vid köp av denna produkt samtycker du att du använder företagets tjänster på eget ansvar och att programmet är en upplysningstjänst. Du fritar företaget och dess anställda från ansvar för alla eventuella skador som kan uppstå och för eventuella krav som kan uppstå i förbindelse med avtalet mellan parterna. Du accepterar alla eventuella risker, förutsägbarheter och oförutsägbarheter. Ej offentlig nedsvärtning Om det skulle uppstå en tvist mellan dig och Företaget, eller du skulle ogilla innehållet i kursen, samtycker du till att den enda arenan för att lösa en dylik tvist är genom kommunikation mellan dig och företaget. Du samtycker till att du inte ska delta i någon kommunikation mellan tredje part, offentlig eller privat, som vill leda till offentlig nedsvärtning av företaget eller Ewa Wigenheim

Avtalet
Detta avtal kan ej överlåtas av någon av parterna. Uppsägning Vid köp av denna produkt samtycker du till att företaget kan, på eget bevåg avsluta detta avtal och begränsa, stänga av eller säga upp kundens medverkan i programmet utan återbetalning av kursavgiften, om kunden förstör för företaget eller Ewa Wigenheim eller andra kursdeltagare. Detta gäller också vid brott mot villkoren.

Lösning av tvist
Om tvist inte löses efter förhandling mellan parterna, ska oenighet eller tvist i samband med detta avtal skickas vidare till lämplig rättsinstans.

Förvarning
Eventuell förvarning om oenighet ska ges från en part till den andre personligen eller per post, registrerat eller certifikat med kvittens. Förvarning skall sändas till på adressen som visas nedan. Force majeur Blir företaget förhindrad att leverera eller företags förpliktelser om leverans – eller blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller annan omständighet som parterna icke kan råda över, som sjukdom, död, olyckshändelse, brand, krig, mobilisering eller oförutsedd militär händelse eller händelse i omvärlden som valutarestriktioner, uppror, upplopp, elavbrott, internetavbrott, stopp eller brist hos underleverantör, inskränkning i drivkraft samt andra förseningar av leverans från underleverantör eller producenter är Firman och Ewa Wigenheim fritt från allt annat ansvar än i reklamationstillfället där firman återbetalat köpesumman. Firman eller Ewa Wigenheim kan ej påföras skadestånd.

Adress och kontaktperson för företaget. E-post: info@wigenheim.se Adresse: Ewa Wigenheim, Birgerjarlsgatan 127, 113 56 Stockholm Org.nr: 56 12 25-2485 Detta avtal ska regleras och tolkas i överensstämmelse med svenska lag.